Uvažuješ o podnikání?

Chceš si vyzkoušet podnikání? Potřebuješ přivýdělek nebo hledáš novou zkušenost?

Tyto stránky obsahují základní informace „kde, co a jak“ zařídit, ale řeší také běžný den živnostníka a jeho zázemí.

Den živnostníka

Můžeš začít podnikat během mateřské dovolené?

Pokud ti bylo 18 let a máš čistý trestní rejstřík, jsi oprávněn/a zažádat o živnostenské oprávnění. (Pokud ne, existují výjimky. Bližší informace si vygoogli.)

Omezení pro podnikání na mateřské

Pokud na mateřskou nastupuješ ze zaměstnání nebo po studiu, můžeš začít libovolně podnikat a o peněžitou pomoc v mateřství (PPM) nepřijdeš. Jediné, na co musíš myslet, je obor podnikatelské činnosti. Pokud bude stejný jako tvoje povolání, potřebuješ souhlas svého zaměstnavatele. Myslí se tím obor, ne typ zaměstnání. Pokud jsi např. dělala překlady pro zaměstnavatele v oboru strojírenství, můžeš nabízet překlady v oboru IT, lesnictví, zdravotnictví atd.

Podnikání na mateřské

Pokud by jsi předtím podnikala a PPM byla dávkou, která plyne z podnikání, nemůžeš během „mateřské“ podnikat, alespoň ne ve stejném typu živnosti (abys o finanční příspěvek nepřišla). Musíš buď pověřit zaměstnance nebo počkat s podnikáním cca 6 měsíců do začátku rodičovské dovolené, pro ni zmíněný limit neplatí.

Podnikání a rodičovský příspěvek

Pobírání rodičovského příspěvku podnikání nebrání. Pokud zakládáš živnost na rodičovské dovolené, jedná se automaticky o vedlejší pracovní poměr, který má oproti té hlavní řadu výhod. Například není potřeba odvádět zálohy na zdravotní ani sociální pojištění, když roční vyměřovací základ nepřesáhne rozhodnou částku.

Mysli na to, že děti mladší dvou let nesmějí být v jeslích či jiném předškolním zařízení více než 46 hodin za kalendářní měsíc (abys nepřišla o rodičovský příspěvek). Po druhém roce dítěte se už doba, kterou stráví ve školce (nebo podobném zařízení), nesleduje – může tam být třeba celý den.

Nezapomeň, že se sociální legislativa stále mění. Doporučuji ověřit stávající legislativu na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz.

Neboj se a alespoň to zkus!

Spousta lidí váhá, jestli podnikání vyzkoušet. Hlavně ženy bývají nejisté, i když mají dobré nápady. Pokud delší dobu o živnosti přemýšlíš, neboj se a jdi do toho! Jsou sice činnosti, které potřebují velké investice, ale v mnoha případech se dá podnikat i s malými prostředky. Pozastavit živnost můžeš vždy.