Jak začít

Musíš mít NÁPAD!

To je dobrý nápad!

Obstojí tvůj podnikatelský nápad v konkurenci a budeš mít odbyt? Každý podnikatel by si rád odpověděl na tyto otázky, a zajistil si tak dobře fungující živnost.

Existuje spoustu návodů, některé jsou zadarmo, jiné placené, jak si takový vlastní „podnikatelský nápad“ obstarat. Jde o zajímavé tipy, ale nikdo ho za tebe originální know-how nevymyslí;-) Zkus si odpovědět, v čem jsi dobrá, co umíš nebo naopak co by jsi chtěla dělat a za co by ostatní lidé platili. Zkus se podívat, co ostatním kolem tebe chybí, co nového by ocenili. Můžou to být služby (masáže, kosmetika, tvorba webových stránek, focení dětí, různé poradenství, opravy…) nebo tvorba nových věcí, obchodování atd.

Neméně důležité je, aby tě vybraná činnost bavila. Podnikání tě bude stát spoustu času a energie a nevydržíš, když v něm nenajdeš zábavu a nebude tě naplňovat.

Potřebuješ PENÍZE?

Kolik peněz potřebuješ k zahájení činnosti? Zvládneš začít se svými či rodinnými úsporami nebo si musíš půjčit? Některé služby a zboží můžeš nabízet i s minimálním vkladem, ale někdy se bez větších investic neobejdeš. Kavárnu ani výrobní linku „nerozjedeš“ s několika tisícovkami v kapse.

I jako nemajetný začínající podnikatel máš šanci získat velký balík peněz na pořádný rozjezd, pokud má tvůj nápad potenciál. Svůj originální projekt budeš nazývat startup a zkus dále vyhledávat pod pojmy „crowdfunding“, peer-to-peer financování, podnikatelský inkubátor, program bank pro začínající podnikatele, investoři startupů…

Peníze, peníze, peníze...

Jaký máš „plán/projekt činnosti“?

Možná myslíš, že nejdůležitější je rychle začít a netrávit čas dlouhým plánováním. Ve skutečnosti ti plán podnikání pomůže ušetřit čas nebo vyvarovat se chyb. Zkus si udělat průzkum trhu v okolí, ale třeba i v diskuzních fórech na internetu. Zjistíš, jestli je po tvém zboží či službách dostatečná poptávka. Mimo jiné si zkus odpovědět, kterou činností chceš začít, co chceš dělat za půl roku, co za rok a co za dva roky. Např. začneš péct perníky, ale za rok chceš nabízet i dorty. Chceš nejdříve fotit děti, ale za rok třeba i páry nebo umělecké fotky. Pokud nebudeš mít strategii, od začátečního provozu se pravěpodobně dál už neposuneš.

Promysli, kde budeš své zboží služby inzerovat a prodávat. Spočítej si náklady a zohledni je v ceně. Udělej si plán, kdy pravidelně v průběhu dne budeš pracovat a kdy se budeš věnovat dětem a rodině.

Podnikatelský plán budeš muset také předložit, pokud budeš žádat o úvěr v bance.

Pokud už máš jasno, můžeš začít:-)

Vyřízení živnostenského listu

Zahaj svou činnost návštěvou živnostenského úřadu:

 • vyplníš zde Jednotný registrační formulář,
 • vybereš požadovaný typ činnosti (v jaké oblasti chceš podnikat – počet vybraných činností není nijak limitován),
 • uhradíš 1000 Kč za správní poplatek.

Úřad ti přidělí IČO (identifikační číslo podnikající osoby) a můžeš začít:-)

Open

To nejjednodušší máš za sebou, to těžší před sebou.

Komu dát vědět, že podnikám

Dříve musel podnikatel postupně obejít živnostenský a finanční úřad, správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Od r. 2006 je tomu jinak, pokud jsi na živnostenském úřadě vyplnil/a Jednotný registrační formulář, úřady za tebe vše udělají. Automaticky také proběhne daňová registrace.

Sociální pojištění

Na správě sociálního zabezpečení jsi už nahlášena.

 • Podnikáš na plný úvazek – tato varianta se tě může týkat po skončení rodičovské dovolené. Osoby podnikající na plný úvazek musejí odvádět pravidelné zálohy, pojištění se platí zpětně za předchozí měsíc. Protože se nejedná o zanedbatelné částky, je třeba zohlednit je v cenách nabízeného zboží a služeb.
 • Podnikáš na částečný/vedlejší úvazek – tato varianta se týká nejen žen na rodičovské a mateřské dovolené, ale také lidí podnikajících při zaměstnání. Pro podnikání na „vedlejšák“ platí, že první rok podnikání se zálohy neplatí. Pojistné se dopočítá zpětně podle výše dosaženého příjmu za ty měsíce, ve kterých byl realizován podnikatelský příjem. Pokud je zisk nižší než rozhodná částka (pro rok 2019 78 476 Kč), OSVČ podnikající na vedlejší činnost nemusí platit sociální pojištění vůbec.

Zdravotní pojištění

Osoby samostatně výdělečně činné odvádějí zdravotní pojištění na účet své zdravotní pojišťovny.

 • Podnikáš na plný úvazek – tato varianta se tě může týkat po skončení rodičovské dovolené. V prvním roce výkonu hlavní výdělečné činnosti se odvádějí měsíční zálohy na zdravotní pojištění alespoň v minimální výši. Minimální měsíční záloha v roce 2019 je dána částkou 2 208 Kč.
 • Podnikáš na částečný/vedlejší úvazek – tato varianta se týká nejen žen na rodičovské a mateřské dovolené, ale také lidí podnikajících při zaměstnání. Pro podnikání na „vedlejšák“ se zálohy neodvádějí, zdravotní pojištění se doplatí za rok jednorázově při odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích dle skutečně dosaženého zisku.

Jaké zvolit účetnictví?

Správná volba

Pokud nemáš obrat vyšší než 25 mil. Kč (což jako začínající podnikatel pravděpodobně mít nebudeš), vystačíš s daňovou evidencí nebo evidencí příjmů. Volba je zásadní kvůli platbě daní:

 • Daňová evidence
  • Daňový základ se stanoví z přesného rozdílu mezi příjmy a výdaji.
  • Celý rok si musíš podrobně evidovat příjmy a výdaje a zaarchivovat příslušné účtenky a doklady. Ty se poté musejí několik let archivovat.
  • Varianta je vhodná pro živnostníky a podnikatele s vysokými náklady, např. v prvních letech podnikání.
  Pokud máš vysoké náklady, můžeš s daňovou evidencí hodně ušetřit. Tato tato varianta má ale VELKÉ nevýhody. Zjistíš sice velmi přesně své příjmy a výdaje, ale jejich zapisování a evidence účtenek tě bude stát dny a dny tvého času. Varianta je navíc stresující v tom, že žádný doklad nesmíš ztratit. Řešíš, že účtenky na termopapíře ztrácejí barvu a text není čitelný, že nesmíš účetně míchat nákup zboží a běžný nákup, i když máš vše v jednom vozíku atd.
 • Evidence příjmů a výdaje „paušálem“, tedy procentem z příjmů
  • Daňový základ se stanoví procentem z příjmů.
  • Eviduješ pouze příjmy a případné pohledávky, výdaje pro účely platby daně z příjmů evidovat nemusíš, určí se paušálem.
  • Paušální výdaje se pohybují od 30 % do 80 % příjmů, a to podle druhu podnikání.

Vzory pro daňovou evidenci a faktury

Když nemáš zkušenosti, oceníš vzorové formuláře, které si buď stáhneš z internetu nebo koupíš v papírnictví. Jen pozor u faktur – nejsi-li plátce DPH, neuváděj na faktuře DIČ nebo připiš poznámku: není plátce DPH.

Razítko

S administrativou se pojí i razítko, které bys jako podnikatelka měla mít. Na razítku by mělo být tvoje jméno, příjmení, celá adresa místa podnikání a IČ. Můžeš uvést i další údaje, např. telefon, email.

Daňové přiznání

Daňové přiznání musíte na finanční úřad podat vždy, když vaše příjmy (nikoliv zisk) v uplynulém roce překročí 6 000 Kč.

Daňové přiznání by mělo být podáno k 1. dubnu, vždy za předchozí rok.

Účet u banky

Ze zákona není nutné, aby OSVČ měla speciální účet pro podnikání, ovšem hospodaření bude snadnější, když si jej založíš. Můžeš si založit buď běžný účet nebo přímo podnikatelský, za ten si ale pravděpodobně připlatíš. Některé banky nabízejí vedení účtu prakticky zdarma. Nabídky se mění, rozhlédni se po aktuálním trhu.

Nezapomeň na základní vklad. Při vedení daňové evidence (pokud si ji vedeš) dej jako první položku základní vklad (+ vyplněný příjmový doklad). Výše vkladu záleží samozřejmě na tobě, ale ber v úvahu, že musí pokrýt veškeré výdaje, které zpočátku budeš mít.

EET – Elektronická evidence tržeb (EET)

Platí od prosince 2016. Týká se podnikatelů a živnostníků, kteří za zboží a služby přijímají platby v hotovosti nebo kartou. Platby převodem z účtu na účet nebo formou inkasa evidenci nepodléhají. Než začneš vést EET, požádej o autentizační údaje. Buď pomocí své datové schránky prostřednictvím daňového portálu nebo osobně na kterémkoliv finančním úřadě. Technické řešení elektronické evidence tržeb vyžaduje:

 • Elektronické zařízení – může se jednat o pokladnu, počítač, notebook, tablet nebo chytrý telefon;
 • Tiskárnu účtenek,
 • Pokladní software,
 • Připojení k internetu – v případě výpadku internetu bude možné vydat účtenku bez unikátního kódu, údaje o transakci bude ale nutné odeslat po obnovení spojení, nejpozději do 48 hodin od uskutečnění transakce.

Budeš plátce DPH?

Pokud zakládáš živnost jako činnost vedlejší, pravděpodobně plátcem DPH nebudeš. Alespoň zpočátku podnikání si s touto daní nelam hlavu.

Plátcem DPH se povinně staneme, pokud obrat překročí 1 milion Kč za 12 nebo méně kalendářních měsíců následujících po sobě. (Povinně se plátcem DPH stáváme i z jiných důvodů, většiny z nás se ale týkat nebudou – např. když pokračujeme v podnikání po zemřelé osobě, která byla plátcem DPH.) Plátce DPH má povinnost jednou měsíčně (nebo jednou za čtvrt roku) podávat daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení. V některých případech nemusíme být plátce DPH, ale jen identifikovaná osoba. Tou se stáváme například při zakoupení zboží nad 326 tis Kč, při přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku (například když zadáme reklamu na Facebook nebo Google AdWords) nebo poskytnutím služby s místem plnění v jiném státě EU (když např. umístíme reklamy Google AdSense na vlastním webu).

Webové stránky

Správná prezentace

V dnešní době se neobejdeš od prezentace na internetu. Promysli, zda si zařídíš vlastní webové stránky, reklamu umístíš na facebook nebo využiješ některé z hromadných tržišť typu Fler či Aukro.

E-shopové tržiště (např. Fler)

Začnu od nejjednoduššího řešení. Pokud potřebuješ prodat jen omezený počet druhů zboží a podnikání je spíš tvým koníčkem než zdrojem výdělku, můžeš si zařídit mini e-eshop prostřednictvím internetového tržiště. Rukodělné tvořilky si oblíbily Fler (tržiště handmade výrobků), pro přeprodej zboží se hodí například Aukro nebo Mimibazar. Možná tyto portály znáš jako místa prodeje věcí „z druhé ruky“, ale stránky umožňují také registraci obchodníků a prodej nového zboží.

Obvykle platíš buď za inzerát, za prodané zboží nebo měsíčním paušálem (každá služba funguje jinak).

E-shopová tržiště fungují jako velký „obchoďák“, sdružující spoustu prodejců na jednom místě. Stránky se velmi snadno ovládají, obvykle stačí po registraci vytvořit základní hlavičku s logem (stačí i obrázek nebo jenom jméno), přidávání inzerátů je také velmi jednoduché.

Nakupujícím se na těchto stránkách snadno vyhledává a srovnává, proto mívají vysokou návštevnost. Nevýhodou je velký tlak na cenu u běžného spotřebního zboží, kupující snadno vyhledá a srovná nejlevnější nabídky (netýká se Fleru, zde uživatelé cení originalitu) a je také vtu samozřejmě také velká konkurence ostatních obchodníků.

Vlastní web s nástroji na tvorbu webu (vhodné i pro úplné amatéry)

Nabízí se více možností, jak zhotovit web rychle a bez znalosti kódu. Trh nabízí řadu online nástrojů na tvorbu webu, v Čechách jsou momentálně nejznámější Webnode, MioWeb nebo Wix, nedávno vstoupil na trh Zombeek, existují ale i další. Obvykle se za ně platí měsíční poplatek (některé se tváří, že jsou zdarma, ale za cokoliv navíc se platí), ale nemusíš se zdržovat technickými záležitostmi. Pozor, tato řešení můžou mít řadu omezení, zvlášť když chceš přidávat složitější funkce nebo mít prvky na míru. Užitečné srovnání těchto nástrojů najdeš na www.5nej.cz. 

Nej weby....

WordPress

O trochu složitější je metoda pomocí redakčního systému WordPress (systém pro správu obsahu na webu – content management system, CMS).

To je otevřený (open source) redakční systém, který usnadňuje správu webu miliónům lidí spravujících weby po celém světě. Díky open source je kompletně zdarma a návody, jak s ním pracovat, jsou snadno dosupné na internetu. Hlavní výhodou využívání WordPressu je široká nabídka rozšíření a možnosti stavět weby na existujících šablonách. Má totiž obrovskou komunitu vývojářů a uživatelů, kteří se systémem aktivně pracují a vylepšují.

Podle oficiálních statistik používá WordPress 27 % všech webů, kteří využívají nějaký redakční systém CMS. Vyznačuje se také relativní jednoduchostí, díky níž si může web vytvořit téměř každý bez nutnosti znalosti kódu. Na druhou stranu vyhovuje i náročným uživatelům, protože má vysokou míru customizace. Vytvoříte zde vše od magazínů, blogů, firemních stránek, eshopů, fór či třeba prodejních stránek.

Tvorba vlastních stránek v HTML/CSS

Řešení je vhodné nejen pro ty, kteří HTML/CSS už umí, ale také pro ty, kteří se nebojí učit nové technologie. Základům značkovacího jazyka se dá naučit s pomocí on-line kurzů poměrně rychle. Docela brzy zvládneš sama vkládat texty a obrázky, pokud ti stačí malý statický web (např. stránky kadeřnictví). Pokud ale rychle potřebuješ větší web se složitějšími funkcemi, podívej se raději po jiném řešení. Při tvorbě stránek můžeš ztratit spoustu času, který můžeš věnovat samotnému podnikání.

Webové řešení na míru

Necháš si zpracovat své vlastní webové řešení, např. u některé reklamní agentury. Budeš mít k dispozici celý tým lidí, který vyladí tvůj web obsahově i graficky, pomůžou vymyslet funkční strukturu stránek, web třeba i otestují a optimalizují texty pro vyhledávače (tzv.SEO). Vytvoří nejen web, ale poradí i s logem, tištěnou reklamou a dalším marketingem. Nevýhodou je samozřejmě cena, webky můžou vyjít i na několik desítek tisíc, což je obrovská investice pro začínající podnikatele.

E-shopová řešení

Pokud nechceš využít některé z e-shopových tržišť, musíš si zajistit vlastní e-shop. Opět můžeš využít „prefabrikované“ řešení. Velmi pěkné srovnání těchto nástrojů je na webu www.5nej.cz.. E-shop si samozřejmě můžeš nechat naprogramovat na míru, ale připlatíš si a docela dost.

Nezapomeň na Facebook!

Spousta živnostníků funguje jen přes sociální média a daří se jim. Nabízejí své služby a zboží nejen přátelům, ale také v různých skupinách potenciálním zákazníkům. Očekává se komunikativnost, ale pozor, sociální sítě jsou velký žrout času, můžeš zde strávit hodiny bez úspěšného prodeje.

Tištěná reklama

I když nemáš zpočátku podnikání hodně peněz nazbyt, zainvestuj aspoň do vizitky nebo letáčku, který rozdáš potenciálním zákazníkům. Kromě reklamy na zboží by měl obsahovat základní kontakt a alespoň odkaz na web. Prostřednictvím letáku můžeš inzerovat na nástěnce v místním obchodu, ve školce nebo mateřském centru.

Provozovna, kamenná prodejna, jarmarky…

Lidé si často pletou rozdíl mezi sídlem firmy, které každý podnikatel má, a provozovnou, kterou by řada živnostníků měla mít správně označenou:

 • Sídlo firmy – každý podnikatel v živnostenském rejstříku uvádí sídlo podnikání. Tato adresa figuruje ve veřejných rejstřících a slouží pro písemný styk s úřady i veřejností, bývá používána také jako fakturační.
 • Provozovna – provozovnou je každé další místo, kde podnikání probíhá, kam za tebou zákazníci chodí (prodejna, dílna, prodejní sklad, ale i stánek či mobilní prodejna). Provozovnu je třeba označit cedulí se jménem firmy a IČ a nahlásit ji živnostenskému úřadu. Toto pravidlo platí i pro stánky na jarmarcích.

I když se bez prezentace na webu v dnešní době neobejdeš, pravděpodobně si s internetovým prodejem nevystačíš a zboží budeš muset nabízet i jinde. Kromě prodeje v kamenné prodejně lze prodávat také na trzích a jarmarcích.

Kamenný obchod

Provozovat vlastní kamenný obchod je finančně náročné, zvlášť pokud musíš hradit nájem a inkaso. Jiná je situace, pokud disponuješ vhodnými prostorami doma nebo u příbuzných. Je ale možné prodávat své zboží prostřednictvím cizích kamenných obchodů, pokud jejich majitel souhlasí. Obvykle si pak k tebou požadované ceně přihodí vlastní marži.

Prodej na trzích a jarmarcích

Na venkovních jarmarcích se zpravidla prodává ve stáncích, vlastních nebo za poplatek zapůjčených. Stánek je vždy nutné viditelně označit obchodním nebo vlastním jménem, IČ a adresou podnikání.